Colditz Classic

- Hofstube zu Schloss Colditz -

Eliane Reyes

03.04.2020, 19:30 Uhr

Eliane Reyes, Klavier
Fuko Ishii

12.06.2020, 19:30 Uhr

Fuko Ishii, Klavier

Vergangene Konzerte
Stéphanos Thomopoulos

31.01.2020, 19:30 Uhr

Stéphanos Thomopoulos, Klavier
Oxana Shevchenko

29.11.2019, 19:30 Uhr

Oxana Shevchenko, Klavier
Alexey Osipov, Violine
Amir Tebenikhin

11.10.2019, 19:30 Uhr

Amir Tebenikhin, Klavier
Tsubasa Tatsuno

23.08.2019, 19:30 Uhr

Tsubasa Tatsuno, Klavier
Dmitry Sin

07.06.2019, 19:30 Uhr

Dmitry Sin, Klavier
Tanya Gabrielian

12.04.2019, 19:30 Uhr

Tanya Gabrielian, Klavier